International Change Manageconcordcristianityment Consulting Institution
International Change Manageconcordcristianityment Consulting Institution
STOP and GO! John F. Kennedy School inderdisciplinary management and leadership to honor Marshall Dwight David Esienhower how to take Urgent and Important decisions in very difficult times: Das Geheimnis integriertes Management und Wissensdisziplinen - le
Ratiune, adevar si management.ppt
Microsoft Power Point-Präsentation [4.6 MB]
Joachim Cardinal Meisner

CELE MAI FRUMOASE CUVINTE ALE PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

                           EXPLICATE DE PĂRINTELE TEOFIL

 

Părintele Arsenie a fost un om cu o capacitate sufletească deosebită şi cred că Părintele, orice ar fi fost, ar fi fost un om deosebit. Adică dacă era inginer, nu era un inginer comun; dacă era profesor, era un profesor excepţional; dacă era un doctor, era un doctor deosebit. El a avut o înzestrare nativă deosebită şi cînd l-am cunoscut eu, în ’42, avea 32 de ani şi deja avea un nume mare. Cum a ajuns la aceasta Părintele nu a spus niciodată, însă eu, personal, cred că a avut o înzestrare de la Dumnezeu pe care dacă nu o ai nu poţi fi niciodată ceea ce a fost Părintele Arsenie. Apoi el a studiat mult, nu numai Teologie, ci a studiat şi artă, a făcut Şcoala de Belle Arte, secţia pictură, a făcut şi ceva Medicină, cunoştea şi chestiuni de medicină, şi toate acestea la un loc i-au dat capacitatea de a lucra ca un om bine înzestrat şi cu o cultură bine pusă la punct.

Cândva stăteam în faţa unei icoane făcute de Părintele Arsenie la Bucureşti pentru mănăstirea noastră, o icoană cu Adormirea Maicii Domnului, care se găseşte acum în Muzeul mănăstirii noastre. Stăteam în faţa acestei icoane şi o prezentam unui cadru universitar de la Sibiu, şi zic: „Eu cred că Părintele Arsenie este un geniu”. Şi respectivul spune: „Asta înseamnă că are o cultură perfectă şi încă ceva”. Şi zic eu: „Nu ştiu dacă are o cultură perfectă, dar sunt sigur că are încă ceva”. Ăsta a fost Părintele Arsenie.

Avea o putere de sinteză deosebită, o putere de intuiţie şi o putere de a cunoaşte totdeauna esenţialul într-o chestiune. Când îi puneai o problemă, el imediat avea răspunsul. Şi de la el au rămas şi cuvinte scrise, în manuscrisele lui. De pildă, când l-am întâlnit eu pentru prima dată, mi a şi spus un cuvânt, o formulă. Zice: „Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc”. Deci avea o posibilitate de a formula ceva. Sau cândva spunea el aşa: „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”. Asta le place la mulţi, am băgat de seamă că le place. Când le spun că Părintele a zis că: „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”, oamenii râd, în general. De ce râd? Pentru că îşi dau seama că aşa e. Numai că e greu să ştii când ţi-e mintea strâmbă. Sau zicea Părintele că: „Cea mai lungă cale e calea care duce de la urechi la inimă”, adică de la informaţie la convingere. Şi zicea Părintele că: „Mustrarea învinge, dar nu convinge”, sau că: „Bobul lui de grâu se preschimbă în tăciune, iar el se crede grâu nedreptăţit”.

Din câţi oameni am cunoscut eu lucrători în Biserică, Părintele Arsenie a fost unic. Unic prin gândirea lui, prin stilul lui de lucru.

 

Dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu.

Părintele Arsenie a zis o vorbă cât lumea asta de mare – ba mai mare decât lumea asta! Şi anume a zis aşa: „Iubirea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos îi mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu”. Nu poate iubi un sfânt pe Dumnezeu, cât ar fi sfântul de mare, cât iubeşte Dumnezeu pe cel mai mare păcătos; şi-l aşteaptă; şi vrea să-l primească; şi aleargă înaintea lui, după cum citim în pilda cu fiul risipitor, unde se spune că tatăl nu l-a aşteptat pe fiul care se întorcea; l a aşteptat într-un fel, dar când l-a văzut că vine, nu l-a mai ţinut locul: a alergat înaintea lui, ca să-l primească, să-l îmbrăţişeze, să-l sărute, să-l ajute, să-l aşeze iarăşi în starea din care a plecat. Pentru că din inima lui, fiul n-a plecat niciodată! El a rămas în inima tatălui, aşa cum rămânem noi în inima lui Dumnezeu, în inima Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în inima Maicii Domnului, oricât de depărtaţi am fi, oricâte rele am face. Până trăim în această viaţă Dumnezeu nu ne părăseşte. Noi putem să părăsim pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate să ne părăsească pe noi. Cu o astfel de afirmaţie, Părintele ne dă încredere în bunătatea lui Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu faţă de noi, păcătoşii, căci se afirmă şi în rugăciunile de dezlegare ale sfintei noastre Biserici, că mila lui Dumnezeu este tot atît de mare, tot atît de infinită, cum este de infinită şi mărirea Lui, de vreme ce se spune: „Că precum este mărirea Ta, aşa este şi mila Ta”. Cuvântul spus de Părintele Arsenie, în formularea de mai sus, ne aduce aminte şi de ceea ce spune Psalmistul, prin cuvintele acestea: „Cât e de sus cerul deasupra pământului atât de mare e bunătatea Lui (a lui Dumnezeu) spre cei ce se tem de Dânsul. Cât de departe e Răsăritul de Apus, atâta a depărtat El de noi fărădelegile noastre. Cum miluieşte un tată pe copiii săi, aşa miluieşte Domnul pe cei ce se tem de Dânsul” (Psalmul 102, 10-13).

Să-ţi fereşti capul de frig şi de prostie!

E un cuvânt care merită să fie ştiut şi urmat, el putând fi de folos tuturor celor ce nu iau aminte la ei înşişi, tuturor celor care vor să braveze şi nu se gândesc la urmările pe care le pot avea, spre răul lor, nişte atitudini care nu sunt destul de bine gândite şi controlate. Să luăm, deci, aminte la cuvântul de mai sus şi să-l împlinim în cele două laturi ale lui.

 

În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă.

Aşa obişnuia să spună Părintele Arsenie, care urmărea pentru oameni o minte dreaptă şi lucruri drepte şi îndreptare spre mintea cea bună. Valoarea acestui cuvânt o intuiesc toţi cei ce îl aud, şi asta se întâmplă des, căci noi îl aducem înaintea vizitatorilor şi închinătorilor noştri, mai ales atunci când au prilejul să vadă o pictură a Părintelui Arsenie reprezentând Adormirea Maicii Domnului, pictură în faţa căreia se opresc cu admiraţie mulţi dintre cei ce vizitează Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta. Mintea se strâmbă în urma patimilor şi se îndreaptă pe măsura curăţirii de patimi. Când mintea se îndreaptă, vede lucrurile drept, deci aşa cum sunt ele. „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”. Asta le place la mulţi, am băgat de seamă că le place. Când le spun că Părintele a zis că „în mintea strâmbă si lucrul drept se strâmbă”, oamenii râd în general. De ce râd?Pentru că îşi dau seama că aşa e. Numai că e greu să ştii când ţi-e mintea strâmbă.

 

Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă.

Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă, adică de la informaţie la convingere. Oameni de informaţie religioasă sunt mai mulţi decât cei ce au convingeri religioase. E necesară şi informaţia, care adeseori se face prin auzire. Dar a rămâne la informaţie înseamnă doar a fi la începutul drumului, „la urechi”. Până la inimă mai e o cale lungă, „cea mai lungă cale”.

 

Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse.

Cuvântul acesta ne aduce aminte de un cuvînt asemănător, cu circulaţie mai ales în lumea din Apus: „Un sfânt trist este un trist sfânt”. Părintele a fost întotdeauna pentru optimism, pentru bucurie, credinţa noastră fiind „izvor de bucurie”, creştinismul fiind „religia bucuriei”. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Acestea vi le spun, ca bucuria Mea să fie întru voi şi ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 11).

 

Bobul lui de grâu se preschimbă în tăciune, iar el se crede grâu nedreptăţit.

Aşa caracteriza Părintele Arsenie pe omul care se abate de la cele bune şi care nu caută şi nu primeşte îndreptarea, ci îşi explică el mai bine cele pentru sine condamnând pe cei ce vreau să-l îndrepte. Începutul oricărei îndreptări este să-ţi recunoşti greşeala. „Cînd greşeala s-a făcut în tine aşezare şi adevăr”, când o ai ca deprindere şi o mai şi justifici, atunci „nu mai e greşeală, ci e păcat de moarte”. Într-o astfel de situaţie, cel ce se crede a fi drept, fără să şi fie de fapt, nu mai e bob de grâu, ci doar tăciune.

 

Mustrarea învinge, dar nu convinge.

Este şi aceasta o cugetare la care e bine să luăm aminte. Are şi mustrarea rostul şi puterea ei, dar ea, ca şi constrângere, doar învinge, însă de convins nu convinge. De la învingere până la convingere e o cale lungă, poate tot atât de lungă, cât cea de la informaţie la convingere, cât cea de la urechi la inimă.

 

Ajutaţi-mă să vă pot ajuta.

Asta înseamnă că nu cel care vrea să te ajute te ajută cel mai mult, ci tu eşti cel care poţi să fii ajutat. Dacă eşti deschis spre ajutor te poate ajuta omul de lângă tine şi omul superior ţie; dar dacă nu-l recunoşti superior, ba, dimpotrivă, îl judeci şi-l calci în picioare, atunci nu te poate ajuta, pentru că omul este fiinţa care poate zice nu, şi zice nu!

 

Dacă tot trebuie să suferim, măcar să nu suferim zadarnic.

Pentru a putea folosi suferinţa spre binele său, omul trebuie să creadă că suferinţa are un sens pentru el, chiar dacă pe moment nu înţelege. De fapt, cel care înţelege şi ştie cum să suporte suferinţa, nu mai suferă.

 

Să ai înţelegere faţă de neputinţa omenească.

Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus cândva un cuvânt; de fapt, nu mie, ci unui părinte, pe atunci student la teologie, un cuvânt pe care eu îl socotesc cel mai important cuvânt pe care l-am auzit de la el din câte ştiu că le-a spus şi le-a scris, anume: „Să ai înţelegere faţă de neputinţa omenească”.

 

Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc.

Avea o putere de sinteză deosebită, o putere de intuiţie şi o putere de a cunoaşte totdeauna esenţialul într-o chestiune. Când îi puneai o problemă, el imediat avea răspunsul. Şi de la el au rămas şi cuvinte scrise, în manuscrisele lui. De pildă, când l-am întâlnit eu pentru prima dată, mi a si spus un cuvânt, o formulă. Zice: „Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc”. Deci, avea o posibilitate de a formula ceva.

 

Nici abuzul, nici refuzul.

În legătură cu sexualitatea în familie, Părintele Arsenie zicea: „Nici abuzul, nici refuzul”.

 

Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate.

Zicea Părintele Arsenie referindu-se la trup: „Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate”.

 

Nasteţi-vă sfinţi!

Părintele Arsenie îi îndemna pe oameni să nască sfinţi. Bineînţeles că pentru a naşte sfinţi trebuie să fii sfânt sau trebuie să tragi de tine spre idealul sfinţeniei. Şi când începem să ne ocupăm de noi înşine, putem să ne cunoaştem, să aflăm negativele noastre, să cunoaştem încărcătura dată de alţii şi pusă în noi, s-o rezolvăm; dar aceasta cere timp şi osteneală.

 

Cu mine de două ori trebuie să se întâlnească omul…

Părintele zicea că de două ori trebuia să se întâlnească omul cu el: o dată când îi spune şi a doua oară la moarte, să-i spună dacă a făcut ce i-a spus. Foarte corect! Ce rost are să meargă, cum merg unii, că să-i spună unul, că să-i spună altul, că un cuvânt de folos, că nu ştiu ce… şi apoi adună la cuvinte de folos şi nu împlineşte nimic!

 

Oxigen, glicogen, somn, să-ţi păstrezi hormonii şi să ai concepţie de viaţă creştină.

A trecut pe la mine un tânăr care a fost la Părintele Arsenie. Şi ştiind eu că a fost la Părintele Arsenie, zic: „Măi, ce ţi-a spus Părintele Arsenie?”. Şi tânărul acela spune: „Ştiţi ce mi-a spus? Oxigen, glicogen, somn, să-ţi păstrezi hormonii şi să ai concepţie de viaţă creştină”.

Se cunoaşte că Părintele a învăţat medicină şi că de fapt el îşi dădea seama că omul este şi trup, nu e numai suflet. Eu am dat un îndrumar pentru suflet. Părintele vine şi dă ceva pentru trup şi zice: Oxigen. Ce înseamnă asta? Aer cât mai bun, să trăieşti în aer cât mai bun. Glicogen: să ai o hrană raţională, căci numai aşa poţi să ai un echilibru organic. Să ai glicogen, adică zahăr din ficat. Cum? Printr-o hrană raţională, nici mai mult nici prea puţin. După aceea somn. Sunt unii care spun că e destul călugărului să doarmă un ceas. Dacă m-aş întâlni cu acela care a spus aşa, i-aş spune că nu are dreptate. Ştiţi de ce? Pentru că somnul e o binecuvântare de la Dumnezeu şi Părintele şi-a dat seama de lucrul acesta. De curând, am găsit în volumul XI din Filocalie că trebuie să dormi cel puţin şase ore, e mai raţional Sfântul Varsanufie decât cel care a scris în Pateric că e destul să dormi numai un ceas. Şi Părintele Arsenie zicea că cel puţin şase ceasuri de somn continuu. Cel puţin, adică înseamnă şi mai mult. Bineînţeles, nu vreo zece ceasuri, cum dorm unii acuma, vara, se culcă pe la zece şi se scoală a doua zi tot pe la zece. E cam prea mult.

Al patrulea punct: să-ţi păstrezi hormonii, adică să nu faci risipă de energie sexuală. Şi Părintele şi noi care spovedim, întâlnim oameni dărâmaţi prin abuzuri şi, de aceea îndrăznim să spunem: fiţi atenţi, nu faceţi abuz, nu faceţi risipă de energie sexuală.

Şi al cincilea punct: să ai concepţie de viaţă creştină, adică să nu umbli după alte concepţii de viaţă, ştiu eu, yoga, zen şi altele.

Concepţia de viaţă creştină, câtă o avem, ne statorniceşte în gândul şi dorinţa de a ne ridica mai presus de fire, de a îndumnezei firea, prin harul şi îndurările şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Tocmai de aceea folosim şi resursele fireşti, câte le avem la îndemână: aerul (aerul bun), hrana raţională, somnul şi energia vitală, pe care nu vrem să o risipim pe plăceri, ci vrem s o canalizăm spre binele nostru material şi spiritual. Aşa dorea Părintele Arsenie, care a formulat îndreptarul de viaţă, pe care l-a predat tinerilor şi oricui care vrea să ia aminte la el.

 

Domnul Hristos a fost răstignit cu spatele pe crucea materială şi cu faţa pe crucea spirituală.

 

Unii dintre călugări nu sunt călugări, ci cuiere de haine călugăreşti.

 

Cine face curte nu face carte.

 

Pe o pictura făcută de Părintele Arsenie cu Judecata de Apoi e scris: „Tu eşti noi”. „Tu eşti noi”, ca şi când ar spune faptele oamenilor: Fii atent că tu cum eşti acum, să ştii că eşti noi, tu eşti ceea ce ai făcut, tu eşti ceea ce ai gândit, tu eşti ceea ce ai vorbit, tu eşti ceea ce ai simţit, tu eşti ceea ce ai citit. Tu eşti noi. Noi ne-am alcătuit în tine. Cartea vieţii tale eşti tu însuţi.

 

„Gîndirea postmodernâ analiticâ a adus cu ia, ce a ce deja in numelei ei poartâ, adicâ rezoluția cunostienței cumprinzâtoare (chiar înțelepciunea) în singulare, strict unul de celâlalt despârțite „zone“ și stiințe specializate. Vâ dați seama: Aceastâ dezvoltare din pâcate a fost și este inevitabilâ. Și totusi ne lipsește sinteza stiinței de naturâ cu stiința de spirit. {Nu poate fii defapt o sinteza cum am sesizat, ci o simbioza a asimilâri intergrale și totuși este îndeplinitâ dar nu de destui oameni conducâtori ai omenirii}
Tot timpul putem observa cum oamenii de stiința ai naturii prezintâ rezultatele lor importante de cercetare, dar în același timp demonstrînd limite înspaimîntâtoare de interpretare. În același timp încearcâ uni oameni de știința al spiritului „sa îi urmeze” pentru a afla ce putem sa știm astâzi. (NASA: Apa, aurul, argintul, fierul pe care îl avem în sînge aparțin materiei stelare și din acest motiv oamenii de știința de la NASA cînd privesc stelele îsi admirâ pârinții, deci de unde a venit viata pe pamant? ( – www.youtube.de - Die Erde ein Planet ensteht Teil I und II). Dacâ mai poate exista la începutul anilor trei mi un doctor universalis cum a fost sfîntul Albertus nu vâ pot spune, dar totuși ne lipsește.

În acest sens doresc sâ citesc manopera cu titlul « Eu gîndesc, deci Eu cred » cu plâcere precum sinteza « Descartschen Cogito ergo sum credam Abaelards ; amîndouâ le-a înbinat deja Johannes Paul II. în enzyklika sa “Fides et ratio”. Konrad Lorenz a explicat în manopera sa “Dosul oglinzi” fiind comportamnetul uman precum dosul adevâr al vieții. Nu în acest sens a atras atenția autorul câ ne aflam în urma de talpâ a lu-i Dumnezeu ce-l care încearca sâ explice a sa existențâ?

Al doilea conțil vatican subliniazâ în constituția sa pastoralâ câ o metodâ curatâ și cu raspundere facutâ de cercetare nu va avea un conflict adevârat cu Credința, pentru câ Adevârul profan al stiinței de naturâ si al Credinței aceași origine Dumnezeascâ au.

Da, cine cerceteazâ rezistent si modest secretele realitâți, este, chiar dacâ nu este conștient condus de Dumnezeu de mîna, ce-l ce încorpuie tot adevârul și realitate. Mâ bucur câ autorul cu aceastâ publicare se angajeazâ pentru aceastâ dovadâ si îi doresc multi cititori interesați.” EU GÎNDESC, DECI EU CRED Cogito ergo credo Joachim Cardinal Meisner

„Das (post) moderne analytische Denken hat das mit sich gebracht, was es schon in seinem Namen trägt, nämlich die Auflösung von umfassendem Wissen (oder gar Weisheit) in einzelne, streng voneinander geschiedene und spezialisierte Wissenschaften.

 

Wohlgemerkt: Diese Entwicklung dürfte unumgänglich sei.

 

Und doch fehlt uns die Synthese von Natur- und Geisteswissenschaften, die dem Leser in dem hier vorgelegten Essay so eindrucksvoll angedeutet wird. Immer wieder ist zu beobachten wie Naturwissenschaftler signifikante Ergebnisse ihrer Forschungen präsentieren, bei deren Interpretation aber doch deutliche Grenzen demonstrieren. Zugleich hinkt ebenso fraglos mancher Geisteswissenschaftler dem hinterher, was
man heute wissen kann.


Ob es zu Beginn des 3. Jahrtausends einen doctor universalis wie einst den großen heiligen Albertus überhaupt noch geben kann, wage ich nicht zu sagen – aber ganz gewiss fehlt er uns. In diesem Sinne möchte ich den Titel dieses Werkes „Ich denke, also glaube ich“ gerne als Synthese des Descartschen Cogito ergo sum und des Anselmschen credo ut intellegam, aber auch des intellego ut credam Abaelards lesen; beides hat schon der
große Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Fides et ratio“ miteinander in Verbindung gebracht. Konrad Lorenz deutete einst in seinem Werk „Die Rückseite des Spiegels“ das Verhalten des Menschen als Kehrseite seiner Lebenswirklichkeit. Sollte nicht in diesem Sinne auch die religiöse Anlage des Menschen auf jene „Fußstapfen Gottes“ in die Welt
hinweisen, die der Autor sucht und aufweist?

 

Das zweite Vatikanische Konzil betont in seiner Pastoralkonstitution, eine saubere und verantwortlich durchgeführte methodische Forschung werde „niemals in einen echten Konflikt mit dem Glauben kommen, weil die Wirklichkeit des profanen Bereichs und die des Glaubens in demselben Gott ihren Ursprung haben. Ja wer bescheiden und ausdauernd die Geheimnisse der Wirklichkeit zu erforschen versucht, wird, auch
wenn er sich dessen nicht bewusst ist, von dem Gott an der Hand geführt, der alle Wirklichkeit trägt und in sein Eigensein setzt“ (n. 36).

Ich freue mich darüber, dass der Verfasser in seiner vorliegenden Publikation den Beweis für diese Überzeugung angetreten hat. Ihm und seine Ausführungen wünsche ich eine
breite und interessierte Leserschaft.
                                                ICH DENKE, ALSO GLAUBE ICH
                                                              Cogito ergo credo
                                                       Joachim Cardinal Meisner

JAHVEH, taina existenței, teza și sinteza științelor de spirit și naturâ

 

JAHVEH și taina existenței este o adevâratâ operâ creștinâ și comoarâ creatâ pentru toți oameni accesebilâ atunci când cu adevârat dorim sâ înțelegem ceea ce Pârintele Adrian Tâutul dorește dârui tuturor oamenilor!  

Teza JAHVEH și taina existenței având la fundament comunicarea verticalâ și transcendentâ cu Tatâl nostru iubit Dumnezeu și comunicarea horizontalâ cu restul oamenilor iubiți fiind simbolul cruci creștine INRI, ceea ce înseamnâ principal și smerenie și jertfâ. În aceași mâsura necesitatea absolutâ de schimb al energiei pentru un echilibrul uman și sânâtos al rațiuni de gândire și cu ia conectatâ liberâ voințâ fiind cel mai mare grad de Încredere dâruit de Dumnezeu Omului și al sufletului sâu de a conștientiza adevârata recunoaștere esențialâ a proexistenței. Nimeni nu poate fii nâscut numai pentru misiunea propie de îndeplinit pe acest glob pâmântesc fârâ ca în primul rând realiza și îndeplini ceea ce este firesc necesar de a exista și realiza în primul rând cât mai multâ Binefacere pentru oamenii apropiați și restul oamenilor coexistenți și iubiți.

 

Aceastâ tezâ fundamentalâ, întrecomplementarâ și cuprinzâtoare a oamenilor Omului în secolul în care trâim necesitâ sinteza științelor de spirit și naturâ! Când cea mai înaltâ insanțâ a societâți Patriarhia Românâ este ascultatâ și bine înțeleasâ, atunci nu numai legislativei, executivei și judecativei române âi este preventiv ajutat de a se putea concentra mai bine infracțiunilor mai urgente și importante care trebuiesc rezolvate pentru oameni și societate, ci și poporului român âi este ajutat de a reduce mâsurile curative în penitenciare ceea ce solicitâ financiar oamenii poporului nevinovați care nu au comis aceste lucruri nedemne și fapte cu energie criminalâ ținund cont precum mulți oameni sunt dependenți de ajutorul statului pentru câ nimeni nu este obligat de a susține din pâcate coexistența unor oameni cu un job și finaciar numai știu cum pot merge mai departe fârâ a cerși ajutorul oamenilor pe strâzile române.

Pârintelui Adrian Tâutul nu âi putem adese ori mulțumi pentru aceastâ adevâratâ operâ creștinâ și comoarâ creatâ pentru toți oameni accesebilâ JAHVEH și taina existenței. Dupâ pârerea nu este numai o comoarâ și tainâ care nu are voie de a lipsi și trebuie sâ existe în tuturor bibliotecile oamenilor ci aceastâ tainâ și comoarâ ar trebui explicatâ în școlile generale române dealungul ultimului an înainte de bacaleuriat cu sarcina de a citi cartea și a crea la sfârșit un propiu referat despre comoara JAHVEH și taina existenței.

Aceastâ comoarâ și tainâ ma atras atunci când a vâzut-o în Biserica Râzvan însâ și eu a trebuit sâ fiu îndrumat de Pârinte de a și citio și așteptârile mele în sensul ce voi putea învâța din aceastâ carte nu au fost depâșite ci am citit admirând și în aceași mâsurâ râmâne uimit. Eu îmi doresc din inimâ, spirit și suflet pentru Pârintele nostru Adrian Tâutul multâ sânâtate și fericire pentru a putea apâra oamenii, credința orthodoxâ și Patriarhia Românâ.

Cu mult drag, cu multâ admirație, cu sentimente de îndeplinire sufleteascâ și multâ iubire pentru Pârintele nostru Adrian Tâutul,

Niculescu Costin -Vlad

 

Das schwierigste erste Sekunde Weltuhrsynchronization ist vollbracht Dank orthodoxe Priester, die in der Vergangenheit bewiesen haben befähigt zu sein Mensch, Kirche und rumänische Patriarhie alleine verteidigen zu können selbst mitten und gegen ein diktatorische totalitäres System wenn es anders nicht möglich!

Das schwierigste erste Sekunde Weltuhrsynchronization ist vollbracht und die restlichen folgen bis auf die akutnotwendigen 7 Sinchronizationsekunden, die Synthese von Geist- und Naturwissenschaften !
Fireworks supreme.mp4
MP3-Audiodatei [6.3 MB]
Conflictmanagement si comunicarea efecti[...]
Microsoft Power Point-Präsentation [15.7 MB]
Absolut Respect für das test der deutsche Ministerium !!!

Die Internationale Change Manageconcordment Consulting Institution unterstützt die Gedankenfeststellung von Albert Eisntein, dass die Religion ohne Wissenschaft blind ist und Wissnschaftler ohne Gott und gleichwohl eine etische und moralische Dimension lahm und paraliziert sein werden.

 

Die ICMCI folgt entschieden, unbeirrt und vor allem unterstützend das Appell von Herr Joachim Cardinal Meisner die uns noch fehlende Synthese von Geist- und Naturwissenschaften langsam eilend zurück in die Normalzukunft für dessen Bewerkstelligung beizutragen.

 

Alle Legislativen, Exekutiven und Judekativen von demokratische Länder zielen durch ihre Machtenteilung eine soziale Ordnung um eine Gesellschaft zu ermöglichen, dass nicht nur das wichtigste christliche kolektive Brüderlichkeit möglicht macht, sondern auch die kreative Freiheit des Individuumgestaltung und –verwirklichung gewährt.

 

Wenn ich bedenke die kapitalistische Eigendinamik und Trimming von klein auf zu Leistung stimuliert wird durch Konsumanreize, so wird deutlich, dass die Hauptaufgabe von Legislativen, Exekutiven und Judekativen darin besteht für Denk- und Verhaltensveränderungen zu Sorgen durch preventive Ansätze und leider auch kurativ für Menschen die schwer sündigen durch Vollzugsanstaltresozailisierungen.

 

Das bedeutet, dass das Christentum die höchste Instanz einer Gesellschaft ist die preventiv nicht nur die Legislativen, Exekutiven und Judekativen entlastet, sondern auch das Volk von finazielle Belastung diese kurative Resozialisierungen zu ermöglichen.

 

Um zurück zu kommen auf die Syntheseansatz von Geist- und Naturwissenschaften ist nicht nur eine enge Zusammenarbeit von Legislativen, Exekutiven und Judekativen nötig, sondern es fehlt die vierte Säule einer Gesellschaft, die MONETATIVE um das Kongruenzführungsprinzip zwischen AUFGABE, VERANTWORTUNG und KOMPETENZ gerecht werden zu können.

 

Die fehlende Monetativecontrolle ist als eine fehlende und entscheidende Kompetenz zu betrachten um die Staatshauptaufgabe  für eine funktionierende Gesellschaft zu Sorgen und und damit verbundene Staatshauptverantwortung.

 

Wenn Kapitalisten nicht nur Millionen sondern Milliarden erwirtschaften mit dem Schweiß der Volksarbeiter und Geist von Wissenschaftler, dann kann nicht sein, dass wenige Turbokapitalisten das Recht haben alles zu tun und zu Unterlassen wenn Staatskassen das Geld fehlt um die Völker mit existentielle Bedürfnisse zu Versorgen, wie medizinische Dienstleistung, Wohnraum und Nahrung zumal die meisten Menschen bei der Leistungserbringung für die Kapitalisten erkranken und sich am Vater Staat wenden müssen weil sie sich nicht im Luft auflösen können oder auf Bäume leben, dass sich auch meistens im Privatbesitz befinden!

 

Das bedeutet, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: Der Königsweg ist es die internationale Legislativenvereinigung, die Turbokapitalisten legal und legitim anweißt ein Teil der Gesellschaftsverantwortung zu übernehmen oder wenn es noch nicht möglich ist dann auf preventive Ebene und Eselsweg akut die Einführung von Beratungsinstitutionen, die international für demokratische Regierungen unter Kontrolle und Zielvereinbarung arbeiten und patologische Unternehmer durch Beratung, Aufklärung und Empatiesensibilisierung im Sinne von emotionale Intelligenz educativ Bitten dringent und wichtig ein Teil der Gesellschaftsverantwortung zu übernehmen und auf die Gefahren aufmerksam macht was passieren kann wenn Menschen uneinsichtig sind wie zum Beispiel alles unter Umständen zu verlieren! Und selbstverständlich auch die helfende Beratungshand streckt international gesunde Unternehmer durch strategische Netzwerke zu vereinen nicht nur für die gute Zeiten sondern vor allem für die schlechten bzw. turbulenten Zeiten von Wirtschaftskrisen, die mit Sichherheit noch bevor stehen!            

One World, One Future, PEACE ist der Weg und wer an Frieden denkt, bedeutet an die Zukunft zu denken, die nur Kinder sein können!
Voltaj GLAUBEN!
Voltaj - Crede (versuri) (1).mp4
MP3-Audiodatei [22.2 MB]
Ein Zukunftsingenieur zu sein bedeutet vor allem ein Kinderingenieur zu werden!
Versagen ist keine Option!
Die Kunst expresioniert das Gesellschaftssystem, dass nicht mit Worte verstândlich artikuliert werden kann jedoch viele Menschen spürend mitfühlen!
Grupul O.Z.N. - Rumânen haben Talent! Pa[...]
MP3-Audiodatei [15.5 MB]
Das schlimmste was ich tun kann ist nichts tun und hoffen, dass andere Menschen meine Hausaufgaben und die Hausaufgaben der FHT-Esslingen Absolventen tun werden zur Change Management! Vlad
Charlie Chaplin Schlussrede (Deutsch).mp[...]
MP3-Audiodatei [21.8 MB]
UdssR RUSSLAND UND BULGARIEN
General Georgi Hristov
General Dr. Emil Strainu
GERMANY
General Volker Wieker
ROMÂNIA
Menschlichkeit vor allem! So Ja!
Respect celor care dau mereu o mana de a[...]
MP3-Audiodatei [1.6 MB]

VeteRun

Zu Ehren Profesor Doctor Philosof Diplom Psyhologe Sven Ullrich, eine ausgezeichnete Mathematiklehrerin für Geometrie Frau Witzemann an der Aufbauschule und Doctor Carl Schaefer unsere Kfz-Mechaniker Schulvatergründer:

 

Die richtige Farb- und Sinnesreihenfolge der Ursachedrehemoment-zündfolge

Friedenstartvierlöwentakt!

4 2 1 3

Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel und die Fenomenolgie des Geistes:

4  Die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Menschlichkeitsziel ohne die Mittel und gleichwohl ein Waffenexportweltmeister zu sein!

Weltbürgerphilosoph und Physiker Albert Einstein:

2  „Die Perfektion der Mittel und Konfusion der Ziele kennzeichnen, meiner Ansicht nach, unsere Zeit.“

Albert Einstein

 

Reengineerings- Society Extraterest Vlad Costin Niculescu:

 

1  Die Innovationsfähigkeit der Menschheit internationale Konsens zu kreieren besiedelt, meine Meinung nach,

unsere Schicksaal!

 

3  Die perfektionierte Mittel sind es, die durch ein humane Umkehranwendungsansatz entschieden Helfen können und das Menschlichkeitsziel erreichen wird uns alle zu retten.

Friedenstartvierlöwentaktzündung!

4 2 1 3

General-locotenet George-Viorel Voinescu Service România Information SRI

General Ion P. Tutoveanu 10.000 Watt cognitive und physische Leistung!

Die professionelle mathematische Gewissheitsaudiovisuelle Zahlenreihenfolge VOLTaj Gottesexistenzorthodox-aufrichtige Liebesglaube!

           1 2 7 1 2 17 1

Am 12 Oktober um 14:10 Abflug nach Bukarest! 14.10 und 15.10.2016 Symposium zu Ehren Gottfried Wilhelm Leibniz "Ohne Gott ist nichts", später Carol I der Große und Erste König von Rumänien NIHIL SINE DEO und zu Vernunft, Wahrheit, Glück und Management!  21.10.2016 durch interdisziplinäre Zussamnearbeit mit der ORTHODOXE PATRIARHI die Verständnisaufklärungsfrage die uns fehlt zur Synthese von Natur- und Geisteswissenschaft von Joachim Cardinal Meisner gelöst. Abflug Bukarest am 02.11.2016 um 09:05 Ankunftszeit 10:30 Stuttgart! ROMÂNIA TE IUBESC!

 

 

 

Es ist gut das Managementconzept Dank Mediation zu können schwankend zwischen nationale Ordnung und internationale Chaos zu naviegieren jedoch die Geschichte darf sicht nicht wiederholen und somit Gesellschaft bessere Schüler finden. Warum liebe Frau Bundeskanzlerin Andrea Merkel wird Vlad als Neandertaler aus Kornwestheim bezeichnet und unterrichtet: "Glaubst noch an Gott? Dann glaubst noch am Weinachstmann!" "Du must dumm sein um gut zu f... weil bis du Wurst sagst, haben es mancher Kornwestheimer schon aufgegessen." Mancher Profesor an deutsche Universitäten versucht auszubalancieren und iinformierend versucht Studierende zu vermitteln, dass Wasser Gedächnis hat um dem gesamten mist der Eltern aus ihre Köpfe auszuwaschen!

 

Das Bestcase Szenario ist, dass es in Deutschland regnen wird mit dem "Monadebauelementsteine" von Gottfried Wilhelm Leibniz!  

 

Das Worstcase Szenario ist, dass ein bzw sechs kranke Ritter und sehr mächtige IIndividuums denken Gott zu sein auf unsere Planet Erde und möchte bestrafen all die Ungläubige so weit, dass sie mit ein Tatoo 666 an der Hals den Teufel anbeten werden um iihre Kreditkarten nicht zu sperren weil die Ungläubige nicht an Gottesexistenz Glauben und die kranken Ritter sehr "Böses" im Namen der Guten tun wollen. Das ist ihre Denkweise. Wir leben in eine screckliche Welt und nichts mehr ist normal.

 

An der ehemalige Fahhochschule für Technik Esslingen zu meine Zeit ist meistens nicht wirklich frontal unterrichtet und vermittelt worden in die Vorlesungen sondern wie Herr Prof. Dietmar Frieske informiert hat: "Selbst Kühe gehen eigenständig Grassen ohne dass sie jjemanden zu Grassen lehrt" ... das bedeutet an der oberste Stockwerk befindet sich nicht umsonst ein Bücherbibliothek und dort wird wirklich wichtiges und dringendes vermittelt. Ein gutes Buch erklärt: "Ein Volk, dass sein Kanzler oder Präsident nicht mehr trauen kann iist ein verlorenes Volk".

 

Heute bin ich zu tiefste Überzeugung gelangt und denke ist es viel wichtiger und richtig zu erkennen: "Ein Volk, dass zusammnefassend aus anständige Atheisten besteht wird nicht mehr zu retten sein, es sei dem es wird Aufgeklärt warum Glauben wichtig ist und was es Bewirkt und bewirken kann (siehe Ko-Pilot Andreas Lubitz Gau nach mir die Flut) und zusammenfassend einlenkt.

Vlad hat sein Vater angelogen und behauptet, dass die deutschen Flügel zuverlässig sind. Germanwings hat Flugverbot in România, jetzt fliegen Profis von BLUEAIR, ausgebildete Militârpiloten! :-)
DENISA - Doamne grea-i strainatatea(ofic[...]
MP3-Audiodatei [70.5 MB]
Nach mir die Flut! Viele deutsche Lehrer/innen deutschen Schulen sind nicht zu fassen eine Bedrohung unsere Zukunft und somit unsere Kinder!
Vali Vijelie, Denisa Raducu und Vlad Costin können Sehen mit geschlossene Augen Paragraph Nr. 1 § Die Menschenwürde ist unantastbar ! Die meisten FHT-Esslingen Absolventen nicht und es ist ein 130.000 € Antidiscriminierungprojekt notwendig SalSa!
Who Are The Homoschlepiens? Discover!
Who Are The Homoschlepiens_ Discover Wit[...]
MP3-Audiodatei [46.4 MB]
1er Decimalmann: 6
Florin Chilian Zece (Melody Original) 6.[...]
MP3-Audiodatei [8.5 MB]
Polizeidirection 5: Ich Danke Dir 4
Direcţia 5 - Îţi mulţumesc (Official vid[...]
MP3-Audiodatei [54.3 MB]
Holograf Es kommt ein Tag 2
Holograf Vine o zi 2.mp4
MP3-Audiodatei [12.6 MB]
VOLTaj Ich weiß 5
VOLTAJ - Stiu (Official Video) 5.mp4
MP3-Audiodatei [14.9 MB]
VOLTaj - Von Morgen an 3
Voltaj - De maine 3.mp4
MP3-Audiodatei [11.5 MB]
VOLTaj Eins plus Eins 1
Voltaj - Unu plus Unu 1.mp4
MP3-Audiodatei [20.1 MB]
VOLTaj Gottexistenzorthodoxglaube 7
Voltaj - Crede (versuri) 7.mp4
MP3-Audiodatei [22.2 MB]
Der letzte und erste Soldat GEN Ion P. Tutoveanus, ein Mann eine Weltaufklärungsarmee und die intergrale Assimsynthese von Geist- und Naturwissenschaften NIHIL SINE DEO, die alle 7 gesellschaftliche beschützende Volkommenheitsinstanzen intrinsisch dienend
John F. Kennedy: "Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung. Der Mensch ist immer noch der beste Computer."

"Singurul lucru mai scump decât învâțâmântul este lipsa învâțâmântului. Cel mai bun computer este omul Omului. Omenirea trebuie sâ punâ râzboiului un sfârșit sau al treilea râzboi mondial economic între criști, religios mondial și pentru toți oamenii psihotronic va pune omenirii un sfârșit." Albert Einstein derivat: "Un nou mod de gândire este necesar dacâ omenirea vrea sâ supraviețuiascâ. Cel mai mare grad de nebunie este sâ râmâi indiferent neactiv și sâ gândești câ altcineva va schimba ceva și crea un management sistemic pentru tine, publica, dârui și face accesibil gratis tuturor oamenilor și mai ales tinerilor absolvenți de studi academice fiind viitoarele forțe de conducere ale societâții."

Liebe Präsident der Vereinigten Staaten von America Barack Obama, ein kleine Aufklärungsschritt für mein exstienzielle intrinsische Motivationsbedürfnis und eine Sekunde Weltuhrsyncronisation für Menschen, Gesellschaft, Völker und die Welt!
VOLTaj - Ein Aufklärungsschritt nach vorn eilend jedoch langsam zurück in die Zukunft!
Voltaj - Un pas in fata.mp4
MP3-Audiodatei [14.6 MB]
Marshall Dwight D. Eisenhower is a Extraterest and can Help the Mankind more than he does on life!

Virtutea Aeronauticâ - General Ştefan Dânilâ

Marshall Dwight David Eisenhower: "Extraterest General Ion P. Tutoveanu überprüfen Sie die Funktion Ihre Führungsparametersicherheitsschaltpyramiden Wirklichkeit Erster Ordnung und bereiten sich vor auf eine weitere Sekundeweltuhrsynchronisierungsfortschritt internationaler Synthese von Wirklichkeiten Erster, Zweiter und Dritter Ordnung! Warum und für wem ist George Bernhard Shaw von Menschen immer gefragt worden! George Bernhard Shaw antwortete: Warum nicht? Es ist absolut notwendig, wichtig und dringend für Dich liebe Mensch, Gesellschaft, Völker und Welt!

Teze, Antiteze und das wichtigste ist die SYNTHESE NIHIL SINE DEO - Nichts ohne Gott - Und dessen aufrichtige und wahrhaftige LiebesexistenzGlaube!
Voltaj - Crede (versuri) 7.mp4
MP3-Audiodatei [22.2 MB]
United States of America: GENIUSGENERAL Frank J. Grass

General Nicolae Ionel Ciucâ Şeful Statului Major

Womit wir uns beschäftigen und für Mensch, Gesellschaft, Völker und die Welt sein wollen und sind!
Nu vreau să fiu un om oarecare... Vreau [...]
MP3-Audiodatei [1.6 MB]
Die Natur bekümmert sich nicht irgend einen Irrtum, sie kann nicht anders als ewig recht handeln, unbekümmert, was daraus erfolgen möge. Zitat Joh. Wolfgang v. Goethe als Herz gekauft: Zur Unsinn!
moyen âge.mp4
MP3-Audiodatei [1.6 MB]
Institutul SRI "ÎNPREUNÂ SUSŢINEM VETERANII" şi Şeful Statului Major Nicolae Ionel Ciucâ
General Nicolae-Ionel Ciuca: Unbewusst und mit ein guten Gewissen werden Menschen in die Irrdenken angeführt! Ein Verantwortungstern mehr ist der Grund weshalb ich geboren worde!
Die Menschheit ist nicht bedroht von Menschen, die böse sind, sondern von den Menschen die tiefintrinsisch doch böse sind und das Böse zulassen! Albert Einstein und Vlads Erfahrungstetigederivation!
Fireworks supreme.mp4
MP3-Audiodatei [6.3 MB]
SUSTINEN INPREUNA VETERANII SI SEFUL STATULUI MAJOR
Denisa si Florin Peste: Leagâ-mi inima!

Albert Einstein: "Pentru a deveni membru unei turme de oi în primul rând trebuie sâ fii o oaie impeccabilâ! Un nou mod de gândire este necesar dacâ Omenirea vrea sâ supraviețuiascâ!"

Sigmund Freud: "Primul Om care a înjurat a fost fondatorul societâții pentru câ nu a aplicat violențâ fizicâ și sa eliberat de necaz și nedreptate ventilând însâ Discriminarea dealungul anilor este mai violentâ decât violența fizicâ precum picâtura chinezeascâ: Din acest motiv au fost indivizii Dreptului ajutați cu § 1 Die Menschenwürde ist unantastbar - § 1 Demnitatea umanâ este interzis de atins!"

CHANGE, YES WE CAN!

Institut für Change Management und Innovation (CMI)
Fachhochschule für Technik Esslingen www.hs-esslingen.de

Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. (KNUTD) Dipl.-Kaufmann Dietmar Vahs

Prof. Dipl. Dietmar Frieske, Prof. Dr. Jan Schäfer-Kunz und Prof. Dr. phil. Sven Ullrich

Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Sven Ullrich

DAS DILEMMA ZWISCHEN MONOLOG UND ERWÜNSCHTES DIALOG!
Sender Steven Shaqirir: "Wer "Soziale Arbeit" anbietet, sollte ein Auswahlverfahren wählen, welches dazu führt, das soziale Personen das Fach studieren können. Wer auf den Menschen nicht schaut, sondern nur nach Unterlagen jemanden auswählt, obwohl das was da angegeben ist, bestimmt nicht immer der Wahrheit entspricht, muss sich Kritik gefallen lassen! Die Hochschule handelt frei nach dem Motto: "Das Leben ist nicht gerecht, und für die meisten von uns ist das gut so." Empfänger: " Die Bibliothek der Hochschule Esslingen ist ausgezeichnet und inhaltlich excellent! Sie kann das vermitteln was natürlich viele Professoren nicht befähigt sind! Das Bibliothekteam zu meine Zeit ist sehr freundlich und zuvorkommend weil es werden sogar Bücher bestellt und beschafft für ein Studieren
Worakls - La Parisienne.mov
QuickTime Video-Format [8.8 MB]
RIN CENTRAL HOTEL BUCURESTI

Hier finden Sie uns

MIRCEA ELIADE Conference room Strada Traian, Nr. 55A Sector 3 - Bucuresti, 030573 Romania

Niculescu Costin- Vlad

Für Fragen erreichen Sie mich unter der folgenden Telefonnummer oder E-Mailcontact:

costin-vlad.niculescu@gmx.de

Mobil: 015259308378

DruckversionDruckversion | Sitemap
Vlad Costin Niculescu NIHIL SINE DEO 777